Copias: eenheid in verscheidenheid

9 coöperaties* en bijna 28.000 coöperanten verenigen zich in de koepelorganisatie Copias vzw. Copias bundelt de krachten van burgercoöperaties - die samen met burgers duurzame energieprojecten realiseren - om hun impact op het energietransitieproces nog verder te vergroten en te versterken. 

We dienen blijvend te investeren in een toekomst met meer duurzame energieoplossingen om de noodzakelijke energietransitie waar te maken. Copias en haar leden wensen hieraan samen verder te bouwen. Copias speelt een faciliterende rol voor deze burgercoöperaties en zet in op betrokkenheid van de burger, adviesverlening, heldere communicatie en een open dialoog tussen het beleid en haar leden. 

Copias wil de stem van deze burgercoöperaties op het terrein van de duurzame energie versterken en zo de energietransitie versnellen. De vzw gelooft zowel in een mix van duurzame energievormen als in een mix van verschillende participatievormen die daartoe bijdragen. Hierop volgend ijvert Copias voor de creatie van een gelijk speelveld voor alle burgercoöperaties daar deze allen ernaar streven om samen met de burger meer duurzame energie te realiseren.

Wenst u graag bijkomende informatie over Copias? Neem dan zeker een kijkje op de website.

*Leden Copias: ECO2050 - Limburg Wind - Aspiravi Samen - Hefboom - Storm - Wind voor 'A' - North Sea Wind - Wind Together - Lumiwind