De Noordzee als gigantische energiecentrale

België wil samen met Denemarken, Duitsland en Nederland windenergie op zee verder uitbouwen. De vier landen beogen tegen 2030 de huidige geïnstalleerde capaciteit van 15 gigawatt te verviervoudigen naar maar liefst 65 gigawatt. Tegen 2050 streven ze naar een vertienvoudiging oftewel 150 gigawatt. Deze groene energiecentrale op de Noordzee zal voorzien worden van zogenaamde "snelwegen voor elektriciteit" op de zeebodem, hiermee worden de windparken van de verschillende landen met elkaar verbonden. Zo zal België niet enkel windenergie van eigen bodem gebruiken, maar ook van buitenlandse parken. Men gaat ervan uit dat er steeds ergens in het uitgestrekte Noordzeegebied voldoende wind zal zijn.

De verschillende parken kunnen vervolgens aansluiten op energie-eilanden op zee. Van daaruit vertrekken interconnectoren naar het vasteland of andere knooppunten op zee. Hierop aansluitend heeft België vorig jaar afspraken gemaakt voor zo een interconnector tussen Denemarken en België. Denemarken heeft minder industriële verbruikers, waardoor het een teveel aan groene windenergie heeft. België kan deze groene energie optimaal benutten rond de haven van Antwerpen waar de energie-intensieve chemiecluster gevestigd is.

Daarnaast zijn er in België reeds concrete plannen voor de Prinses Elisabethzone. Hier zouden de eerste turbines in 2027 in gebruik genomen worden. Deze nieuwe turbines zullen ervoor zorgen dat de Belgische capaciteit van de huidige 2,2 gigawatt opgedreven wordt naar 6 gigawatt tegen 2030.

Bron: De Tijd