EU overtreft 2020-doelstelling voor hernieuwbare energie

Op het niveau van de Europese Unie bedroeg voor 2020 het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik 22%. Dit is 2% beter dan het vooropgestelde doel. In de Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EG) werd immers 20% als streefcijfer voor 2020 vooropgesteld. 

De Europese Unie markeert hiermee een belangrijk punt op de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050. In de afbeelding (bekijk een grotere weergave via deze link) ziet u een overzicht van de individuele prestaties van de landen. De meeste landen deden het goed en presteerden boven hun doelstellingen. Zweden en Kroatië scoorden erg goed met maar liefst 11% boven hun oorspronkelijk vooropgestelde doel. Frankrijk presteert als enige land onder zijn doel. België behoort bij de landen die hun doel behaalden.

In België behelst het aandeel hernieuwbare energie 13% in 2020. Dit percentage moet tegen 2030 een boost krijgen, dit kan onder andere via toekomstige offshore windenergie uit de Prinses Elisabethzone.

Bron: DiOde & Eurostat