Nieuwe uitgifte B-aandelen ECO2050

4,09% rendement voor coöperanten in offshore windenergie

Afgelopen vrijdag keurde de algemene vergadering van ECO2050 de jaarrekening goed. Daarmee stemden de burger-coöperanten in met een behaald rendement van 4,09%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op nieuwe aandelen kan intekenen.

Wie blaast ECO2050 wind in de zeilen?

In mei 2019 kreeg het brede publiek voor het eerst de kans om te investeren in offshore windenergie. Sindsdien hebben 752 coöperanten hun schouders mee onder ECO2050 gezet. In totaal (2019 en 2020 samen) werd er meer dan 5 miljoen euro opgehaald bij het ruime publiek. Deze middelen worden geïnvesteerd in de vennootschap Z-Kracht die op haar beurt een aandeel heeft in 3 windparken op de Belgische Noordzee: C-Power, Rentel en SeaMade. Samen goed voor 154 windturbines, die groene energie opwekken equivalent aan het verbruik van meer dan 1 miljoen gezinnen. In november 2020 werd de bouw van SeaMade trouwens volledig afgerond. Hiermee is het grote Belgische windmolenpark aan de oostkant van de Belgische Noordzee nu volledig volgebouwd.

De burger ‘warm maken’ voor hernieuwbare energie

De burger betrekken in projecten voor hernieuwbare energie, dat is wat ECO2050 wil doen. Op die manier dragen ook zij hun steentje bij aan de energietransitie. Want het brede publiek wordt niet alleen gesensibiliseerd en geïnformeerd, coöperanten dragen ook effectief bij aan de klimaatdoelstellingen. Ze bouwen mee aan een duurzame samenleving door een draagvlak te creëren voor windenergieprojecten.

Uit te keren pro rata dividend van 3,50%

Op vrijdag 11 juni vond de algemene vergadering plaats van ECO2050, omwille van Corona digitaal. Coöperanten konden kiezen om vooraf hun stem uit te brengen, een volmacht te verlenen aan een medecoöperant of om tijdens de online meeting te stemmen. Ze beslisten om van het rendement een pro rata dividend van 3,50% uit te keren voor de investeringen in groene energie. De resterende 0,59% wordt samen met het dividend van 3,50% het scheidingsaandeel bij het eventueel uittreden van de coöperanten. 

Aanbod ECO2050 terug open

Daarnaast besliste de algemene vergadering om een nieuwe uitgifte te lanceren voor een bedrag van maximum 5 miljoen euro. Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven kunnen vanaf nu opnieuw intekenen op aandelen. Investeren kan al vanaf 50,33 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de pagina 'Word coöperant'. Potentiële coöperanten wordt geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.

Over ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) die in 2018 werd opgericht door Nuhma cvba. Ze heeft als doel om duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen met een focus op hernieuwbare energie.