Topdagen voor offshore windenergie

Het stormweer van afgelopen vrijdag en zaterdag is niet onopgemerkt voorbij gewaaid in de Belgische offshore windparken. Door de passage van stormen zoals Eunice draaiden de windturbines geruime tijd op vol vermogen, dit wil zeggen dat ze 2200 MW produceerden, dat is vergelijkbaar met het vermogen van de twee kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 samen. Het zijn dan ook topdagen voor de offshore windproductie!

De storm Eunice raasde evenwel niet zonder gevaar voorbij. Als gevolg van de extreem hoge windsnelheden werden vrijdag rond 16h dan ook alle 399 offshore windturbines voor ongeveer een uur stilgelegd. Dit gebeurt volautomatisch, zonder manuele tussenkomst, om technische en veiligheidsredenen. Naarmate de extreme windsnelheden afnamen zijn de windturbines gradueel terug opnieuw opgestart om tegen zaterdagochtend weer op volle capaciteit groene energie te produceren. Dit is duidelijk zichtbaar in de afbeelding met de voorspelde (groene lijn) en werkelijke (oranje lijn) windproductie van de Belgische offshore windparken.

Het stilleggen van de windturbines veroorzaakt evenwel een ware schok op het elektriciteitsnet. Vandaar dat de hoogspanningsnetbeheerder Elia op voorhand een stormwaarschuwing uitvaardigt. Er wordt dan aan de producenten, met name de windparken en aan de afnemers van elektriciteit, gevraagd om de nodige maatregelen te treffen opdat het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet bewaard kan blijven. Zoniet, zou er een black-out kunnen optreden. Dit kan door bijkomende productie - uit bijvoorbeeld thermische installaties - in te schakelen, of door de vraag naar beneden bij te stellen. Industriële afnemers, met bijvoorbeeld grote diepvriesinstallaties, krijgen dan de vraag om voor een bepaalde periode minder of geen elektriciteit te verbruiken. Zij ontvangen in ruil hiervoor een vergoeding.

Hoewel de windturbines even stilgelegd werden, was er afgelopen week een piek in de energiebevoorrading van ons land. Offshore windenergie was namelijk voor het eerst goed voor 21 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Tot slot nog enkele interessante cijfers: in de offshore windparken werden windsnelheden gemeten tot 11 Beaufort en pieken tot 147 kilometer per uur. Daarnaast werden er golfhoogtes tot voorbij 11 meter hoogte geregistreerd! In het filmpje hieronder kan u de reportage van Focus WTV bekijken. Ze tonen de storm vanuit het perspectief van een windturbine. De turbines zijn namelijk uitgerust met camera's zodat o.a. de weersomstandigheden steeds geobserveerd kunnen worden.

Bron: Radio 1, Elia & Focus WTV