Windparken duwen groene energie naar record

2020 was een recordjaar voor hernieuwbare energie. De Belgische productie van wind- en zonne-energie nam toe met 31 procent. De productie van windenergie op zee nam zelfs toe met 45 procent. De offshore windparken produceerden in totaal maar liefst 6,7 terawattuur, genoeg om bijna 2 miljoen gezinnen van elektriciteit te voorzien. Een prachtig resultaat, mede dankzij de ingebruikname van het offshore windpark SeaMade.

Groene stroom een belangrijke pijler van het Belgische energielandschap

Allemaal signalen dat groene stroom uitgroeit tot een belangrijke pijler van het Belgische energielandschap. Van alle in België geproduceerde elektriciteit kwam vorig jaar bijna een vijfde van wind- en zonne-energie, blijkt uit cijfers van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. Het aandeel van hernieuwbare energie nam met 5 procentpunten toe tot 18,6 procent.

Seamade

Het offshore windpark Seamade omvat 58 windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 487 MW. De groene stroom die deze turbines opwekken zijn het equivalent aan het verbruik van 485.000 huishoudens. Daarmee levert het SeaMade een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van ons land.

Bron: De Tijd