Vanaf 15 juni 2023 tot 15 mei 2024 kan u aandelen verwerven in ECO2050. De erkende coöperatieve vennootschap wendt de middelen aan om enerzijds een achtergestelde lening te verschaffen aan de vennootschap Z-Kracht nv. Z-Kracht financiert en heeft deelnemingen in Belgische offshore windmolenparken in de Noordzee. Het betreft met name de operationele windparken C-Power, Rentel en SeaMade. Anderzijds ontleent ECO2050 middelen aan Sunfin bv, deze vennootschap realiseert pv-projecten bij Belgische gemeenten.

Word nu coöperant 

 
 

Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in deel 1 in overweging te nemen. Wenst u nog bijkomende inlichting, neem dan ook zeker eens een kijkje bij de veel gestelde vragen.