Vanaf 17 juni 2024 tot 15 mei 2025 kan u aandelen verwerven in ECO2050. De erkende coöperatieve vennootschap wendt de middelen aan om enerzijds een achtergestelde lening te verschaffen aan de vennootschap Otary RS nv. Otary RS nv staat in voor de Belgische offshore windmolenparken in de Noordzee Rentel en SeaMade. Daarnaast zal Otary meedingen in de toekomstige tender voor de ontwikkeling van een windpark in de Prinses Elisabeth Zone.  Anderzijds ontleent ECO2050 middelen aan Sunfin bv, deze vennootschap realiseert pv-projecten bij Belgische gemeenten.

Word Coöperant

 

 
 

Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in deel 1 in overweging te nemen. Wenst u nog bijkomende inlichting, neem dan ook zeker eens een kijkje bij de veel gestelde vragen.