Belgische offshore windmolenparken breken records in 2023

Het afgelopen jaar bleek een mijlpaal voor de Belgische offshore windindustrie, met windmolenparken in de Noordzee die een recordhoeveelheid van 8 terawattuur (TWh) stroom produceerden. Deze prestatie komt overeen met de energiebehoefte van maar liefst 2,3 miljoen gezinnen en vertegenwoordigt een aandeel van 10,2 procent in de totale Belgische elektriciteitsvraag.

Het Belgian Offshore Platform, de overkoepelende organisatie voor de sector, kijkt met voldoening terug op 2023. Voor het derde opeenvolgende jaar werd de volledige productiecapaciteit van de Belgische windmolens op zee benut, waarbij de molens maar liefst 95 procent van de tijd draaiden, variërend van een licht briesje tot zware stormen met windkracht 11.

In vergelijking met andere Europese landen staat België stevig in de top vijf als het gaat om het aandeel van windenergie in de stroomvoorziening. Alleen Denemarken (25%) en het Verenigd Koninkrijk (15%) overtroffen België een jaar eerder, in 2022, met respectievelijk hogere percentages aan elektriciteitsopwekking uit windmolens op zee. Nederland (7%) en Duitsland (5%) vullen de Europese top vijf aan.

In de nabije toekomst wordt de Belgische offshore capaciteit verder uitgebreid. Drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth-zone zijn in ontwikkeling. Tegen 2025 zal de openbare aanbesteding voor het eerste park met een capaciteit van 700 MW zijn afgerond. De winnaar van deze aanbesteding zal naar verwachting het windpark tegen 2028 operationeel hebben. ECO2050 volgt als burgercoöperatie deze ontwikkelingen nauwlettend en stelt alles in het werk om burgers actief te betrekken bij deze belangrijke mijlpaal in de energietransitie.

Bron: De Tijd