De coöperanten van ECO2050 beslisten om vanaf 15 juni 2023 burgers en maatschappen opnieuw mee te laten investeren in hernieuwbare energieprojecten. Zo kan men een steentje bijdragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft.

De uitgifte van juni 2023 is nu gesloten. Na goedkeuring van een nieuwe informatienota door de coöperanten van ECO2050, op de Algemene Vergadering, wordt het vermogen van ECO2050 opnieuw opengesteld.

Wie is ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) en werd opgericht door Nuhma cvba, het Limburgs Klimaatbedrijf. Nuhma is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. Nuhma heeft participaties in vennootschappen die enerzijds actief zijn in hernieuwbare energieproductie en anderzijds in vennootschappen die (slimme) diensten ontwikkelen voor gemeenten. Via ECO2050 wil Nuhma burgers de kans bieden om mee te investeren in hernieuwbare energieprojecten en zo de betrokkenheid en maatschappelijke interesse te verhogen en te verbreden.

Sinds 2020 is ook Efin betrokken in ECO2050. Efin is in handen van 15 gemeenten en investeert net als Nuhma in vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare energieproductie zoals Aspiravi en Z-Kracht.

 
 

Wat is het doel van ECO2050

ECO2050 wil duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.  

ECO2050 wil dit doel realiseren door kapitaal op te halen bij het publiek en dit ter beschikking te stellen aan een of meerdere vennootschappen die actief zijn in de sector van hernieuwbare energie. Daarnaast zal ECO2050 zich richten op de sensibilisering en het vergroten van de betrokkenheid van haar aandeelhouders en burgers bij de transitie naar een duurzamere energieopwekking, dit door infosessies en andere leden activiteiten. 

Uitgifte 15 juni 2023

De uitgifte van juni 2023 is nu gesloten.

Na goedkeuring van een nieuwe informatienota door de coöperanten van ECO2050, op de Algemene Vergadering, wordt het vermogen van ECO2050 opnieuw opengesteld.