Innovatieve "flitspaal" voor luchtvervuiling door schepen in de maak

Jaarlijks passeren in het Belgische deel van de Noordzee zowat 200.000 schepen die CO2 en andere vervuilende stoffen uitstoten door verbranding van fossiele brandstoffen. Dit heeft niet alleen een negatieve impact op het klimaat, maar het tast ook de luchtkwaliteit aan, vooral in de dichtbevolkte kustgebieden.

Om de luchtvervuiling door vrachtschepen te beperken heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) regels vastgelegd om de uitstoot van zwavel, fijnstof en stikstof tegen 2050 te herleiden tot een netto nuluitstoot. Rederijen die die regels niet nakomen riskeren zware boetes. Alleen blijkt de naleving van de voorschriften moeilijk te controleren. Op heden neemt een zogenaamd sniffervliegtuig vanuit de lucht een staal van de scheepspluim, waarna agenten bij verdachte waarden aan boord een brandstofstaal kunnen nemen. Het is echter onbegonnen werk om alle schepen zo te controleren, waardoor de meeste vaartuigen ontsnappen aan het nodige toezicht.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) werkt daarom nu aan een instrument dat het zwavel- en stikstofgehalte in scheepspluimen moet controleren. De sensor, die SEMPAS heet, laat toe om tot op een straal van 5 kilometer van het meetinstrument de concentratie van vervuilende stoffen te bepalen. Het instrument zal de uitstoot van ongeveer 30 vrachtschepen per dag kunnen volgen.

De SEMPAS-sensor wordt in het voorjaar van 2024 geïnstalleerd op het windmolenpark Mermaid voor de kust van Oostende. 

Bron: BelgaBIRA