SeaMade

SeaMade is een offshore windmolenpark in ontwikkeling. In december 2018 werd de financial close van het project bereikt en is de bouw gestart. Het park zal bestaan uit 58 windturbines verdeeld over 2 concessies in de Noordzee. Het totale geïnstalleerde vermogen van het park zal 487 MW bedragen en zal CO2 vriendelijke elektriciteit produceren voor zo’n 485.000 gezinnen. Er wordt verwacht dat de elektriciteitscentrale tegen eind 2020 volledig operationeel zal zijn.