SeaMade

SeaMade is een offshore windmolenpark in de Belgische Noordzee. In september 2019 werd gestart met de bouw van de funderingen en in november 2020 werd de bouw afgerond. Het park bestaat uit 58 windturbines verdeeld over 2 concessies in de Noordzee. Het totale geïnstalleerde vermogen van het park bedraagt 487 MW en produceert CO2 vriendelijke elektriciteit voor zo’n 500.000 gezinnen.