15 juni internationale dag van de wind

Vandaag, 15 juni werd uitgeroepen tot internationale dag van de wind. Windenergie wordt dan extra onder de aandacht gebracht. Het is nog steeds één van de belangrijkste technologieën in de energietransitie, de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. 

Wist u overigens dat de wieken van windturbines steeds met de klok meedraaien? Initieel draaiden de wieken van de windturbines tegen de klok in. In 1978 besloot een Deense bladfabrikant evenwel om zijn bladen andersom te maken en met de klok mee te laten draaien. Dit om zich te onderscheiden.

De fabrikant leverde bladen aan grote bedrijven en zo ontstond de standaard om wieken met de klok mee te laten draaien. Dit om chaos te vermijden wanneer windturbines van verschillende producenten bij elkaar geplaatst worden. Deze standaardisering bracht ook schaalvoordelen met zich mee. Fabrikanten kunnen dezelfde productietechnieken en mallen gebruiken.