Burgerparticipatie verplicht voor nieuwe windparken in de Noordzee

Tegen 2030 moeten er drie nieuwe windparken operationeel zijn in de Noordzee, samen goed voor 3.500 megawatt aan capaciteit. Inmiddels is er meer duidelijkheid omtrent de procedure voor de toewijzing van de projecten in de Prinses Elisabeth Zone. Burgerparticipatie is voor het eerst in Europa een criterium.

Na finale goedkeuring van de criteria tot toewijzing krijgen de kandidaat-investeerders 9 maanden om hun offerte in te dienen. Wie de beste score haalt op de diverse criteria krijgt de concessie toegewezen om een windpark te bouwen. Het voornaamste criterium is de elektriciteitsprijs, deze dient zo laag mogelijk te zijn. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met duurzaamheidscriteria en de mate waarin burgercoöperaties financieel betrokken worden.

De timing van de toewijzing en de bouw van de parken hangt nog af van diverse factoren, zoals de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding op land. Deze zijn nodig om de energie opgewekt op zee tot bij de verbruikers op land te brengen. Volgens de meest optimistische timing zouden de eerste turbines van het eerste park van 700 MW eind 2028 kunnen draaien. De twee andere parken van elk 1.225 tot 1.400 megawatt volgen in de jaren daarna.

Bron: VRT NWS