Z-Kracht

Z-Kracht investeert in de offshore windparken C-Power, Rentel en SeaMade. Laatstgenoemde is nog in ontwikkeling, C-Power en Rentel zijn reeds operationeel. De vennootschap is zo betrokken in 154 windmolens in de Noordzee, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.102 MW. Samen produceren deze windparken CO2 vriendelijke elektriciteit voor meer dan 1 miljoen gezinnen.